Privacy Notice

Privacy Policy

According to Art. 13 sec. 1 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27/04/2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as GDPR), we inform that that the administrator of your personal data is AutoDS Team Poland with its registered office in Cegłów, ul. Piaskowa 41, 05-319 Cegłów. Personal data will be processed in order to fulfill orders as well as for marketing purposes. The owner of the www.autods.net store and the only data administrator is AutoDS Team Poland. Contact to the administrator - info@autods.net

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AutoDS Team Poland z siedzibą w Cegłowie, ul Piaskowa 41, 05-319 Cegłów. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień jak i w celach marketingowych. Właścicielem sklepu www.autods.net jak i jedynym administratorem danych jest AutoDS Team Poland. Kontakt do adminstratora - info@autods.net

Copyright © 2024 AutoDS Team Poland